اندیشه های نظام ‏تحت تأثیر شیعه
65 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » بهار 1379 - شماره 5 »(32 صفحه - از 177 تا 208)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسیاری معتقدند که سمت‏گیریهای اساسی شیعه در مواضع کلامی تحت تأثیر معتزله صورت گرفته است. نگارنده در این نوشتار در پی اثبات این است که نه تنها چنین نظری صائب نیست، بلکه به عکس، معتزله، و حتی معتزله بصره، بسیار متأثر از فکر شیعی است. توجه به آرای مهم شیعی نظّام، یکی از برترین شخصیت‏های معتزله، مؤید این ادعاست؛ به ویژه آن که وی شخصیتی تأثیرگذار بوده و به نظر می‏رسد سرآغاز جریانی است که به معتزله متشیعه بغداد و حتی تشیع کامل برخی معتزلیان می‏انجامد...