نقد(از نقد سند تا متن1)
67 بازدید
محل نشر: هفت آسمان 5 سال 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی