دانش نامه دین: امشاسپندان تهیگی دای بوتسو سان جو ارهاص، صرفه، کرامت، معجزه
82 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » پاییز 1380 - شماره 11 »(14 صفحه - از 227 تا 240)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی